HIŠNI RED

Prihodi gostov

Prihodi gostov so med 14. in 18. uro. Ob prihodu so se vsi gosti dolžni prijaviti gostitelju in mu predati osebne dokumente za vpis v knjigo gostov. Ob prihodu gost in gostitelj opravita skupni pregled najetega apartmaja, če to ni mogoče, gost sam pregleda apartma in morebitne nepravilnosti nemudoma sporoči gostitelju. V kolikor ničesar ne sporoči, se smatra, da je apartma popolnoma ustrezen.

Odhodi gostov

Odhodi gostov so med 8. in 10. uro. Ob vračilu apartmaja gost in gostitelj opravita skupni pregled apartmaja, če to ni mogoče, gostitelj apartma pregleda po odhodu in v primeru poškodb naredi zapisnik. Gost mora pred odhodom pospraviti kuhinjo, odnesti odpadke, izključiti kurjavo, razsvetljavo in vse električne naprave.

Psi

Psi v apartmajih ne smejo biti sami, ne smejo motiti ostalih gostov, ni jim dovoljeno ležati na pohištvu, posteljnini ali brisačah. Gostje morajo počistiti za njimi. V naselju morajo biti ves čas na povodcu. Potrebe ne smejo opravljati na območju apartmajskega naselja. Gostje so odgovorni za morebitno škodo, ki jo povzročijo psi. Gostitelj za pse ne odgovarja.

Ogrevanje

Ker želimo biti okolju prijazni prosimo, da je ogrevanje nastavljeno na primerno temperaturo, ter da se po nepotrebnem ne zračijo prostori ali troši topla voda.

Skrb za nastanitev

Goste prosimo, da skrbijo za apartma, naprave in opremo, ki so jo dolžni uporabljati kot dobri gospodarji, v skladu z navodili za varno uporabo. Prav tako so odgovorni za čistočo apartmaja. Gostitelj med bivanjem gostov apartmaja ni dolžan čistiti, pospravljati ali odnašati smeti. Gostom ni dovoljeno premikati pohištva, ga odnašati pred apartma ali ga seliti v drug apartma. Gosti morajo zapustiti apartma v enakem stanju, kot so ga prevzeli.

Okvare ali poškodbe

Vse okvare ali poškodbe, ki se zgodijo v času bivanja, morajo gosti nemudoma prijaviti gostitelju. V kolikor škodo povzročijo gosti, so jo dolžni poravnati v celoti. Če se škoda ugotovi po odhodu gosta, gostitelj sestavi zapisnik, kopijo katerega skupaj z računom za stroške, posreduje gostu, ta ga je dolžan poravnati.

Odpadki

Prosimo, da ločujete odpadke. Zabojniki za ločevanje odpadkov se nahajajo v apartmajskem naselju.

Varnost

Goste prosimo, da zaradi varnosti zapirajo vhodna vrata apartmajev in apartmajev ne puščajo odklenjenih. Ob zapustitvi apartmaja je potrebno zapreti tudi okna. Gosti morajo poskrbeti za varno hrambo osebnih stvari. Gostitelj za izginotje osebnih stvari gostov ne odgovarja.

Red in mir

Prosimo, da gosti med 22. uro zvečer in 8. uro zjutraj vzdržujejo red in mir, ter da so obzirni do ostalih gostov. Če se ostali gosti tega ne držijo, naj to sporočijo gostitelju, v primeru hujših kršitev pa pokličejo policijo.

Požarni red

Požarni red je skupaj z oznakami zasilnih izhodov izobešen v apartmajih. Informirajte se o lokaciji gasilnega aparata. V primeru požara upoštevajte požarni red in ga uporabljajte v skladu z navodili.

Kajenje

Kajenje je v apartmajih prepovedano. Dovoljeno je le na terasi. Ogorki naj se ugašajo v pepelnike, prepovedano jih je odmetavati na tla ali v naravo.

Orožje, vnetljive in eksplozivne snovi

V apartma je strogo prepovedano vnašanje vnetljivih in eksplozivnih snovi ter izdelkov z močnim ali neprijetnim vonjem in ter uporaba teh v apartmajih in okolici. Prav tako je prepovedano vnašanje in uporaba orožja.

Parkirišče

Za osebna vozila gostov so na voljo parkirni prostori na parkirišču apartmajskega naselja. Parkiranje vozil je na lastno odgovornost.

Neupoštevanje hišnega reda

S potrditvijo rezervacije potrjujete, da ste seznanjeni s hišnim redom in da se strinjate s pravili, ki se jih boste v celoti držali. V primeru kršitve hišnega reda ima gostitelj pravico odpovedati gostu nadaljnjo nastavitev in ga bremeniti za stroške nastanitve v celoti, ne glede na krajše bivanje.

Pritožbe

Pritožbe bodo obravnavane le, če bodo prijavljene med bivanjem. Kasnejše pritožbe ne bodo upoštevane.

 

Želimo, da bo vaše bivanje v naših apartmajih prijetno in nepozabno doživetje.

Pomakni se na vrh
HOČKA KOČA